Úvod

Vážení používatelia,

na pracovných počítačoch, ktoré sú majetkom TUKE, môžete antivírusovú ochranu riešiť dvoma spôsobmi.

Je možné používať antivírusový softvér firmy ESET – Eset Endpoint Antivirus. Počet licencií tohto softvéru je však kvôli finančnej náročnosti nižší, ako bol v uplynulom období, preto je jeho použitie obmedzené. Každý zamestnanec má možnosť štandardne použiť 1 licenciu na 1 pracovný počítač.

Na „ďalších“ počítačoch, notebookoch a počítačoch v učebniach je možné inštalovať TUKE Antivírusový softvér v 1.0. Tento softvér obsahuje klienta antivírusového programu firmy Microsoft - System Center 2012 Endpoint Protection. Licencie na používanie tohto softvéru sú zahrnuté v licenčnej zmluve Campus Agreement, v rámci Microsoft Enterprise CAL Suite, pre všetky počítače, desktopy aj noteboky, používané na TU v Košiciach.

Na serveri av.tuke.sk sú umiestnené inštalačné balíky a aktualizácie antivírusového softvéru ESET Endpoint Antivirus a tiež aj inštalačný program pre TUKE Antivírusový softvér v 1.0. Prevádzka tohto servera je zaznamenávaná a monitorovaná a to tak z bezpečnostných dôvodov, ako aj z dôvodu overiteľnosti dodržania licenčných podmienok TUKE.

Študenti a tiež aj zamestnanci TUKE na svojich domácich počítačoch majú možnosť používať antivírusový softvér Microsoft Security Essentials, ktorý je bezplatný a určený pre domácich používateľov legálnej licencie systému Windows.

Popis problémov týkajúcich sa AV ochrany posielajte na adresu av@helpdesk.tuke.sk.

Správa AV TUKE