Stiahnutie TUKE Antivírusového softvéru

TUKE Antivírusový softvér v 1.0 obsahuje klienta antivírusového programu firmy Microsoft - System Center 2012 Endpoint Protection.

Kliknutím na program tuke-av.exe spustíte inštaláciu TUKE Antivírusového softvéru v1.0, prípadne inštalačný súbor uložte na lokálny disk a následne spustite inštaláciu.

Po overení používateľa zadaním TUKE jedinečného loginu sa začne samotná inštalácia klienta antivírusového programu System Center 2012 Endpoint Protection (ďalej klient SCEP2012).

Pred inštaláciou SCEP2012 je nutné odinštalovať antivírusový softvér Microsoft Security Essential, ak ste ho používali.
ESET Endpoint Antivírus môže byť nainštalovaný popri SCEP2012, aj keď je doporučené odinštalovať aj iné antivírusové programy, pretože môžu vzniknúť konflikty medzi nimi a SCEP 2012.
Inštaláciou SCEP 2012 vás povedie inštalačný sprievodca v angličtine. V prípade potreby si pozrite Návod na inštaláciu, ktorý sme pre vás pripravili.
Po jej ukončení dokončite aj inštaláciu TUKE antivírusového softvéru v1.0.

Študenti a tiež aj zamestnanci TUKE na svojich domácich počítačoch majú možnosť používať antivírusový softvér Microsoft Security Essentials, ktorý je bezplatný a určený pre domácich používateľov legálnej licencie systému Windows.

Navod instalacie