Vygenerovanie hesla pre antivírus

Centrálny autentifikačný systém CAS

Overenie identity používateľa
Prihlasovacie meno je v tvare xy123ab. Je to Váš nový jedinečný login.
Informácie o tomto logine a spôsobe jeho zistenia nájdete na stránke: http://nastavenia.tuke.sk/ -> Pokyny na zavedenie a používanie jedinečného loginu na TUKE.

Každý používateľ má v centrálnom autentifikačnom systéme (ďalej len CAS) pridelený jeden jedinečný login (prihlasovacie meno). Tento login používateľ používa na prihlasovanie sa na servery a služby, ktoré na autentifikáciu používajú CAS.

Podmienky používania antivírusového softvéru:

Každý zamestnanec má možnosť štandardne použiť 1 licenciu na 1 pracovný počítač. Na získanie prístupových práv potrebných na inštaláciu AV a jeho aktualizáciu zamestnanec použije svoj jedinečný login a heslo, ktoré mu bude vygenerované na tejto stránke. Vytvorené prístupové práva platia pre jeden počítač. Okrem toho, každý zamestnanec má právo požiadať ešte o ďalšiu licenciu na ďalší pracovný počítač, napr. notebook. O túto licenciu požiada zaslaním e-mailu na adresu av@helpdesk.tuke.sk

Zamestnanec sa zaväzuje neposkytovať prístupové údaje tretím osobám.


Súhlasím

Heslo bolo úspešne vygenerované:

Heslo budete potrebovať pri inštalácií a konfigurovaní NOD AV a z tohto dôvodu je potrebné si zaznamenať (zapísať alebo skopírovať). NOD AV si heslo zapamätá a pri svojej ďalšej činnosti už viac nebude vyžadovať jeho zadanie.
Ak zabudnete heslo a budete ho potrebovať, napr. pri novej inštalácii NOV AV, môžete si vygenerovať nové heslo, ktoré pri inštalácii zadáte.Príklad skopírovania hesla

Vygenerované heslo označíme ľavým tlačidlom myši, kurzorom ostaneme na označenom texte a kliknutím pravým tlačidlom myši z menu vyberieme "Kopírovať".