Návod pre TUKE Antivírusový softvér

Návod na inštaláciu antivírusového softvéru

TUKE Antivírusový softvér v 1.0

Pred začatím inštalácie antivírusového programu odporúčame ukončiť ostatné programy, aby ste umožnili inštalátoru aktualizovať systémové súbory bez potreby reštartu operačného systému.

Kliknutím na program tuke-av.exe  spustite inštaláciu, prípadne súbor uložte na lokálny disk a následne spustite inštaláciu:

Kliknite na Ďalej:

Zadajte váš jedinečný login a heslo (ako v pošte):

 

Po overení identity sa spustí inštalácia klienta samotného antivírusového programu SCEP2012:

Kliknite na Next:

Prijmite licenčné podmienky, kliknutím na  súhlas - I accept :

Vyberte možnosť - Nezapojiť sa do programu – Ido not want to join the program:

Kliknutím potvrďte zapnutie firewallu, ak by bol vypnutý a pokračujte Next:

Ak používate aj iný antivírusový program, môže vzniknúť konflikt medzi ním a SCEP 2012. Je preto doporučené odobrať tento pred inštaláciou SCEP 2012.

Potvrďte, kliknutím na Install, že Váš systém je pripravený na inštaláciu:

Zaškrtnite požiadavku na antivírusovú kontrolu vášho počítača –Scan my computer.... a kliknite na Finish :

Inštalátor dokončí  inštaláciu antivírusu na počítač:

Po nainštalovani  a aktualizácii antivírusových databáz  program skontroluje váš počítač:

Naplánovanie kontroly môžete zadať v záložke Settings – Scheduled scan:

Požiadavku na kontrolu archivovaných súborov, USB zariadení môžete zadať v Settings – Advanced:

Zmeny v nastaveniach je potrebné potvrdiť  kliknutím na Save changes:

Typ kontroly počítača si možete zadefinovať v záložke Home :

Dátum aktualizácie vírusových databáz zistíte alebo prípadnú ich ďalšiu aktualizáciu zadáte v záložke Update:

Celú inštaláciu antivírusového programu ukončíte kliknutím na Dokončit: