Návod na upgrade predchádzajúcej verzie NOD AV na EEA

Kliknite dvakrát na inštalačný súbor EEA uložený na vašom disku, alebo ho spustite priamo pri sťahovaní z tejto stránky.

Inštaláciu spustíme stlačením tlačidla "Ďalej".

Zvolíme "Súhlasím s licenčnou dohodou" a pokračujeme stlačením tlačidla "Ďalej".

Nechajte zaškrtnutú voľbu "Použiť pôvodné nastavenia" - vaše nastavenia ostanú zachované.

Klikneme na tlačidlo "Inštalovať" a počkáme kým sa inštalácia ukončí.

Stlačte tlačidlo "Dokončiť".

Po nainštalovaní reštartujte počítač.