ESET Endpoint Antivírus

Na serveri av.tuke.sk sú umiestnené inštalačné balíky a aktualizácie antivírusového softvéru ESET Endpoint Antivirus.

Každý zamestnanec má možnosť štandardne použiť 1 licenciu na 1 pracovný počítač. Na získanie prístupových práv potrebných na inštaláciu AV a jeho aktualizáciu zamestnanec použije svoj jedinečný login a heslo, ktoré mu bude vygenerované na tejto stránke.
Vytvorené prístupové práva platia pre jeden počítač.