Pomoc pri problémoch s nastaveniami

Request tracker

Dispečing ÚVT

Všetky požiadavky, pri ktorých majú používatelia pochybnosti o výbere správneho frontu. Dispečing ÚVT umiestni Vaše požiadavky do správneho frontu. Používateľom odporúčame, aby sa pokúsili o zaslanie požiadavky do tematického frontu, lebo to môže urýchliť vybavenie požiadavky. V prípade výberu nesprávneho frontu bude Vaša požiadavka riešiteľmi presunutá do tematicky zodpovedajúceho frontu.

Informačné systémy:

COGNOS

Požiadavky na COGNOS

MAIS

Požiadavky týkajúce sa informačného systému MAIS

SAP

Požiadavky na SAP

Telefónny zoznam

Požiadavky týkajúce sa telefónneho zoznamu TUKE

Web TUKE

Požiadavky týkajúce sa publikovania na web stránke TUKE

IS Karty

Požiadavky týkajúce sa systému identifikačných kariet

Počítačová sieť a sieťové služby:

Elektronická pošta, mailing listy

Požiadavky a informácie týkajúce sa elektronickej pošty a mailing listov (diskusné kluby) na TUKE pre zamestnancov a študentov (poštové domény @tuke.sk a @student.tuke.sk)

Firewall

Požiadavky a informácie týkajúce sa nastavenia firewallov na TUKE (hlavný FW CheckPoint, FW pre WiFi).

Na hlavnom FW CheckPoint sú konfigurované pravidlá, ktoré umožňujú prístup z Internetu k oficiálnym verejne dostupným informačným zdrojom TUKE.
Na vzdialený prístup zamestnancov a interných doktorandov do TUNETu je používaný VPN prístup (viď. ďalej záložka VPN na tejto stránke, položka VPN).

IP telefónia

Požiadavky a informácie týkajúce sa budovania a prevádzky IP telefónie na TUKE (nefunkčný IP telefón, nekvalitné spojenie, pridelenie telefónneho čísla, ...).

PS TUNET

Požiadavky a informácie týkajúce sa prevádzky, konfigurovania, budovania, pripájania sa do siete PS TUNET a jej monitoringu

PS TUNET - Bezdrôtové pripojenie do PS TUNET

Požiadavky a informácie týkajúce sa bezdrôtového pripojenia do PS TUNET (interné a aj externé WiFi)

VPN (Virtuálna privátna sieť)

Požiadavky a informácie týkajúce sa autentifikovaného a zabezpečeného prístupu z Internetu do vnútornej siete TUKE cez VPN.

Virtuálne servery

Požiadavky a informácie týkajúce sa vytvorenia a prevádzky virtuálnych serverov prevádzkovaných na technických prostriedkoch pod správou ÚVT TU.

Ostatné služby:

Antivírusový softvér na TUKE

Požiadavky a informácie týkajúce sa antivírusových programov pre TU.

Moodle na TUKE

Univerzitný LMS systém na TUKE.

Softvérové licencie

Požiadavky a informácie týkajúce sa softvérových licencií centrálne spravovaných na ÚVT, príp. centrálne zakupovaných.

Softvéry:
Matlab & Simulink, Autodesk, ANSYS, antivírusové programy, právnický softvér ASPI

Licenčné programy:
Microsoft Campus Agreement - W7, Office 2007, Office 2010, CAL licencie
Microsoft Select - nákup licencií produktov firmy Microsoft za akademické ceny
Adobe - nákup licencií produktov firmy Adobe za akademické ceny
MSDN AA - využitie softvérových produktov firmy Microsoft pre výučbu a nekomerčný vývoj

Výučbový server Omega

Požiadavky a informácie týkajúce sa výukového servera Omega