IP telefónia

Vážení používatelia,

v oblasti informatizácie na TUKE dochádza k významnej zmene, ktorou sa opäť spoločne posúvame k vyšším štandardom. Do bežného používania nasadzujeme IP telefóniu, ktorá úplne nahradí v súčasnosti používané klasické analógové telefóny.

V súčasnosti používaná analógová telefónia bola samostatným komunikačným systémom oddeleným od počítačovej siete TUNET (vlastná ústredňa, vlastné káblové rozvody a telefónne prístroje) a jej prevádzka sa stáva čoraz komplikovanejšou.

IP telefónia bude prevádzkovaná ako nová služba UVT v rámci existujúcej výkonnej počítačovej siete TUNET a poskytne Vám nové služby, ako sú napr. identifikácia volajúceho, prístup k telefónnemu adresáru priamo z displeja telefónu, konferenčné hovory, hlasitý odposluch, bezplatné telefonovanie medzi univerzitami na Slovensku, atď.

Z používateľského hľadiska ostáva pripojenie TUKE do verejnej telefónnej siete bez zmeny. Ostávajú nezmenené aj Vaše pridelené telefónne čísla. Jedinou zmenou, ktorú postrehnete, bude nový, krajší telefón na Vašom stole, ktorý bude pripojený priamo do počítačovej siete.

Na pripojenie IP telefónov sa v prevažnej miere využijú už existujúce káblové rozvody počítačovej siete TUNET. Na miestach, kde tieto rozvody chýbajú, alebo sú nepostačujúce, bude zabezpečená inštalácia nového rozvodu počítačovej siete. Pri nasadzovaní IP telefónie bude potrebné v rámci celej TUKE rozmiestniť cca 1 300 nových IP telefónov, nakonfigurovať a osadiť viac ako 40 nových sieťových prepínačov. Na pilotných pracoviskách ako je Ústav výpočtovej techniky, Univerzitná knižnica, Letecká fakulta ako aj Fakulta výrobných technológií v Prešove, bolo riešenie IP telefónie už dlhodobo otestované a aj vďaka tomu zvyšné pracoviská TUKE by mali byť premigrované bez väčších komplikácii.

Dôležité termíny:

  • Začiatok nasadzovania IP telefónie: 24. 11. 2011
  • Predpokladané ukončenie nasadzovania IP telefónie: 15. 1. 2012
  • Predpokladané ukončenie prevádzky analógovej telefónie: 29. 2. 2012

V prípade otázok alebo odporúčaní, nás prosím kontaktujte emailom na adrese ipt@helpdesk.tuke.sk, resp. si pozrite pripravené návody a často pýtané otázky k IP telefónii.

Zmena jazyka používaného na ovládacom paneli IP telefónu (angličtina/slovenčina)

Po prihlásení sa na stránke https://ccmuser.tuke.sk pomocou jedinečného loginu a hesla
choďte na General Settings -> Language -> Display Language

Na slovenskej verzii stránky:
Všeobecné nastavenia -> Jazyk

Nastavenie/zmena rýchlej voľby na IP telefóne

Po prihlásení sa na stránke https://ccmuser.tuke.sk pomocou jedinečného loginu a hesla
choďte na Phone Settings -> Speed Dial Numbers

Na slovenskej verzii stránky:
Nastavenia telefónu -> Čísla rýchlej voľby

Ináč nás prosím kontaktujte s Vašou požiadavkou emailom na adrese ipt@helpdesk.tuke.sk..

Ďalšie otázky a odpovede sú v časti „Často pýtané otázky“