IP Telefónia - FAXovanie pri IP telefónii

Z dôvodu migrácie starých analógových telefónnych liniek na IP telefónne linky, ktoré sú v novom prevádzkované cez počítačovú sieť TUNET, nie je možné naďalej štandardne používať pôvodné faxové zariadenia.

I keď je faxová technológia zastaraná a väčšina medzifiremnej komunikácie už využíva emaily, v ojedinelých prípadoch najmä z právnych dôvodov je potrebné odoslať alebo prijať fax. Z tohto dôvodu sme v rámci projektu IPT@TUKE nasadili riešenie, ktoré umožňuje prijímať a posielať faxy i v rámci našej novej IP telefónnej architektúry.

Softvérové riešenie NetFAX umožňuje vybraným osobám na TUKE prijímať a posielať fax priamo z počítača. Prichádzajúce faxy prídu priamo ako emailová PDF príloha na emailovú adresu prijímateľa, ktorá je priradená k faxovému číslu.
Odosielanie faxov z PC sa deje jednoducho za pomoci vytlačenia dokumentov na NetFAX virtuálnej tlačiarni a následnom zadaní cieľového fax čísla. Nie je nutné používať žiadne externé zariadenia.
V prípade ak potrebujete odfaxovať už vytlačený dokument, je potrebné tento dokument najprv naskenovať a potom naskenovaný obrázok vytlačiť na NetFAX virtuálnej tlačiarni.

Používanie NetFAX služby

Pri odosielaní FAXu používajte nasledujúci formát telefónnych čísiel:

  • Interný FAX v rámci TUKE: 55602XXXX
  • Externý FAX v rámci SR: 0ZZYYYXXXX
  • Externý FAX na medzinárodné číslo: 00420ZZYYYXXXX

O úspešnosti, alebo chybe pri odosielaní FAXu budete informovaný emailovou správou.