Mail na TUKE

Prechod na nový mailový systém

V dňoch 17. a 18.augusta 2018 bola zrealizovaná migrácia mailového systému na Microsoft Exchange.

Ak vám nefunguje prihlásenie na nový server mail.tuke.sk, zmeňte si heslo cez identity.tuke.sk
https://nastavenia.tuke.sk/cas/zmena-hesla-idmPrihlásenie:
https://mail.tuke.sk

Migrácia z poštového riešenia IBM Domino na riešenie Microsoft Exchange

Dôvod migrácie
• Nedostatočná podpora open-source protokolov a problematická funkcionalita IMAP IDLE (PUSH)
• Slabšia podpora hrubých klientov v proprietárnom protokole

Nové funkcionality a zmeny
• 4GB kvóta pre každého používateľa, lokálny Microsoft Exchange
• Office365 – inštalácie Office, OneDrive, Office Online – v Microsoft cloude pre všetkých študentov a zamestnancov
• kompletná funkcionalita je dosiahnuteľná použitím Exchange MAPI (adresár, kalendár, úlohy vrátane zdieľania,...)
• komunikácia cez port 443 SSL v prípade Exchange
• plná podpora Microsoft Outlook, Thunderbird (plugin ExQuilla), iOS Mail, Mobilných klientov, atď.
• obnova zmazaných mailov používateľom do 14 dní po ich odstránení z koša
• Širšia podpora protokolu IMAP (funkčný IMAP Push, IDLE). Na dosiahnutie plnej funkcionality odporúčame použitie protokolu Exchange

Zmeny spojené s migráciou
• Microsoft Outlook a Thunderbird nastavené na IMAP – transparentný prechod bez zmeny konfigurácie, ale na dosiahnutie plnej funkcionality v budúcnosti odporúčame prechod na protokol Exchange
• protokol IMAP v prípade mobilných klientov – bezo zmeny, – transparentný prechod bez zmeny konfigurácie, ale na dosiahnutie plnej funkcionality v budúcnosti odporúčame prechod na protokol Exchange

Staré poštové riešenie bude k dispozícii do 31.októbra 2018.
Pri prechode zo starého riešenia na nové boli premigrované Vaše maily využitím migračného nástroja.

Použitý komerčný migračný nástroj odstránil duplicitu mailov a do nového riešenia nepreniesol filtre nastavené v starom riešení. Ak ste si vytvárali kópie mailov do rôznych priečinkov (napr. príkazom „copy“, cc:, bcc:), týmto mailom ostalo zachované rovnaké „message ID“ a preto pri migrácii bol prenesený len ich prvý výskyt.

Filtre na novom riešení je potrebné opätovne nastaviť. Zoznam filtrov, ktoré ste používali na starom riešení, sa nachádza v novej pošte v priečinku „Drafts“

Informácie o starom poštovom riešení sa nachádzajú na stránke https://nastavenia.tuke.sk/posta-old/. Na tejto stránke je popísaný postup manuálneho prenosu mailov zo starého riešenia na nové.