Návod pre pridanie Exchange konta v aplikácii MS Outlook 2016 s používaným IMAP/POP3 klientom


1. Po otvorení pošty v MS Outlook 2016 kliknite na tlačidlo Súbor na hornej lište:

2. Kliknite na Pridať konto

3. Zadajte Vaše prihlasovacie údaje:

4. Kliknite na „Viac možností“ a potom na „Použite iné konto“:

5. Ak voľbu „Viac možností“ nemáte (závisí to od operačného systému a verzie Outlook-u) kliknite na „Použiť iné konto“:

6. Zadajte Váš login pre email v tvare: ad.tuke.sk\xy123yz alebo xy123yz@ad.tuke.sk

7. alebo

8. Systém nakonfiguruje Vaše emailové konto a otvorí Doručenú poštu

9. Zatvorte aplikáciu Outlook a znovu ju otvorte.
Pribudlo nové konto Exchange mail - vidíte ho na ľavej strane