Návody

Interaktívne tabule QOMO Interactive Whiteboard

Na používanie interaktívnej tabule je potrebné nainštalovať softvér, ktorý nájdete na inštalačnom CD dodanom s tabuľou (pripevnené na zadnej strane tabule). Postup inštalácie je uvedený v Inštalácia_Qomo

Pre tých, ktorí nemajú k dispozícii pôvodné inštalačné CD médium, je tento softvér dostupný na linke CD_install_Qomo

Originálne manuály z CD