Základné nastavenia

Prihlasovacie meno: xy123ab
Server pre príjem pošty: posta.tuke.sk  IMAP/SSL (port 993) alebo POP3/SSL (port 995)
Server pre odosielanie pošty: smtp.tuke.sk  SSL (port 465), server vyžaduje overenie
E-mailová adresa: meno.priezvisko@tuke.sk alebo meno.priezvisko@student.tuke.sk