Webmail.tuke.sk - otázky a odpovede (FAQ)

 1. Kde sú dostupné návody na prácu s novým webmailovým systémom?

  Na uvedenej linke sú umiestnené Návody na používanie služby IBM Notes (SK).

 2. Ako urobiť obnovenie stránky webového prehliadača pri používaní IBM iNotes Webmail?
  1. Klávesom F5 alebo kombináciou klávesov Ctrl+R. Po tomto úkone prehliadač zo servera načíta nový obsah webovej stránky. V prípade webmailu zobrazí aj nové maily, ktoré sa na poštovom serveri už nachádzali, ale používateľ ich v prehliadači nevidel. Toto je základná vlastnosť webových prehliadačov.
  2. Obnovenie zoznamu mailov bez obnovenia webovej stránky je možné kliknutím na piktogram obnovenia , ktorý sa nachádza na ľavej strane záhlavia nad zoznamom mailov, viď. Šípka č. 1 na obrázku.
  3. V časti Preferencie, do ktorej sa dostanete cez Viac, viď šípka č. 2 na obrázku, je štandardne nastavená kontrola novej pošty raz za 5 minút, čo je zároveň najnižšou povolenou hodnotou.
 3. Ako môžem presmerovať poštu?

  Presmerovanie pošty je možné nastaviť, cez položku Viac nachádzajúcu sa na lište nad zoznamom mailov, potom prechod na položku Poštové pravidlá -> Nové pravidlo. V menu Zadať akcie vybrať položku poslať kópiu do.

 4. Prišlo mi do schránky veľa mailov, ako si ich mám hromadne vymazať?

  V prvom kroku maily, ktoré chceme zmazať, je potrebné označiť. V druhom kroku uskutočníte vlastné zmazanie.

  Na označovanie sú používané tie isté klávesové skratky ako desktope:
  Ctrl+A označenie všetkých mailov
  Ctrl+klik selektívny výber mailov v nespojitých oblastiach
  Shift+klik výber skupiny mailov v jednej spojitej oblasti

  Na zmazanie označených mailov sa používa kláves Del alebo položka Vymazať z kontextového menu (pravý klik pri postavení kurzorom na ľubovoľnom označenom maile v zozname mailov).

  Po zmazaní sú maily umiestnené do foldra označeného Trash (Kôš). Z koša sú maily definitívne odstránené po vypršaní časového limitu, ktorý je nastavený 32767 hodín, čo je približne 3,7 roka.

 5. Ako si mám vytvoriť priečinky?

  Pravý klik na Folders -> Nové

 6. Ako si mám nastaviť automatické triedenie pošty do priečinkov podľa adries?

  Presunutie pošty do priečinkov je možné nastaviť, cez položku Viac nachádzajúcu sa na lište nad zoznamom mailov, potom prechod na položku Poštové pravidlá -> Nové pravidlo. V menu Zadať akcie vybrať položku presunúť do priečinka a vybrať cieľový priečinok zo zoznamu existujúcich priečinkov.

 7. Neviem vytlačiť mail z novej IBM pošty.

  Môžete vytlačiť zoznam mailov alebo obsah jedného, prípadne viacerých mailov. Maily, ktorých obsah chcete vytlačiť, musíte označiť.

  Na označovanie sú používané tie isté klávesové skratky ako desktope
  Ctrl+A označenie všetkých mailov
  Ctrl+klik selektívny výber mailov v nespojitých oblastiach
  Shift+klik výber skupiny mailov v jednej spojitej oblasti

  Požiadavku na tlač zadáte kliknutím na piktogram tlačiarne , ktorý sa nachádza na lište nad zoznamom mailov alebo sa kurzorom postavíte na jeden z označených mailov, pravým klikom sa Vám otvorí kontextové menu. Z neho si vyberiete položku Tlačiť, potom sa Vám otvorí menu Tlačiť.
  Na tlač obsahu mailov si vyberte položku Vybraté dokumenty a potom si ešte môžete vybrať spôsob formátovania výstupu.
  Na tlač zoznamu mailov si vyberte položku Vybratý pohľad.

  Informácie týkajúce sa tlače sa nachádzajú aj na linke Tlač

 8. Neviem k pošte odosielanej z mobilu pripojiť súbor.

  V mobile sa používa tzv. ultra-light režim, ktorý nepodporuje pripájanie súborov k odosielaným mailom. Viac...

 9. Zmažem maily a obsadenie poštovej schránky sa nezníži.

  Z dôvodu optimalizácie výkonu poštového servera sú maily, ktoré zmazal používateľ, odstraňované z poštového servera v noci, a to za podmienky, že sa ušetrí viac ako 5% obsadeného priestoru.

 10. Problém so zobrazením náhľadu mailu

  Pod zoznamom mailov sa nachádza hrubšia sivá čiara oddeľujúca zoznam mailov od náhľadu konkrétneho mailu. V strede tejto čiary sa nachádza 5 bodiek, viď. obrázok šípka č. 1. Je to oblasť, na ktorú keď klikneme, uzatvorí sa náhľad a zoznam mailov sa zobrazí aj na ploche, kde bol predtým náhľad. Táto čiara sa presunie na dolný okraj webmailového okna.

  Opakovaným ľavým kliknutím na oblasť 5 bodiek sa obnoví náhľad. Ľavým kliknutím a držaním mimo oblasť 5 bodiek viete plynulo meniť rozdelenie okna, viď. obrázok šípka č. 2.

  Táto manipulácia platí tak horizontálne a aj vertikálne delenie okna webmailového klienta.

 11. Ako používať Archív pošty?

  Informácie týkajúce za archivovania pošty sa nachádzajú na linke Archivovanie pošty

 12. Aký je rozdiel medzi preposlať a preposlať s prílohou?

  Pri výbere možnosti Preposlať bude preposlané iba telo mailu. Pri Preposlať s prílohami bude preposlaný mail so všetkými prílohami.

 13. Meno a priezvisko pred mailovou adresou

  Meno a priezvisko uvádzané pred mailovou adresou sú preberané z Centrálneho autentifikačného systému TUKE, ktorý je napĺňaný z personalistiky TUKE a zo študentského informačného systému. Táto informácia sa nedá zmeniť.

 14. Kde sa dá nastaviť podpis, ktorý sa vkladá do každej odosielanej pošty?

  Podpis je možné nastaviť, cez položku Viac nachádzajúcu sa na lište nad zoznamom mailov, potom prechod na položku Preferencie -> Pošta -> Podpis. Po nastavení podpisu je potrebné kliknúť na Uložiť a zatvoriť.

 15. Export kontaktov z IBM iNotes

  IBM iNotes webmail nepodporuje export kontaktov.

 16. Podpora webových prehliadačov pre IBM iNotes Webmail

  Používame Domino 9.0.1, na nasledovných stránkach je zoznam pre rôzne OS, desktopy aj mobilné zariadenia:

  Prehľad podporovaných webových prehliadačov pre IBM iNotes http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21426680

  Vyhlásenie týkajúce sa podpory iNotes a aktualizácií prehliadačov Firefox a Chrome http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27022996

  Prehliadače podporované v IBM (Lotus) iNotes https://www-10.lotus.com/ldd/dominowiki.nsf/dx/Supported_Browsers_in_Lotus_iNotes_by_Domino_Release

 17. „Priečinok“ All Documents

  Položka v ľavom menu All Documents NIE JE priečinkom!!! Umožňuje spoločný logický pohľad na všetky maily, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých priečinkoch. Ak zmažete nejaký mail v All Documents, v skutočnosti ste ho zmazali v jeho domovskom priečinku, napr. v Inboxe.