Mobilný klient pre Android 2+

IBM Verse (pre systém Android) je mobilný poštový klient na čítanie a odosielanie pošty, správu kontaktov kalendára, poznámok a udalostí.

IBM Verse si môžete stiahnuť zdarma na Google Play Store


Konfigurácia pre poštový server na TUKE


1. Spustite aplikáciu IBM Verse a potvrďte licenčné podmienky


2. Zvoľte možnosť My company's server


3. Zadajte:
  • názov servera: mobile.tuke.sk
  • login: Váš jedinečný login
  • heslo: Vaše heslo do pošty


4. Ak si aplikácia žiada povolenia, potvrďte ich


5. Zvoľte položky, ktoré sa majú synchronizovať, zvoľte kam sa majú dáta ukladať vo Vašom mobilnom zariadení a kliknite na Finish


Synchronizovaný poštový klient IBM Verse