Mobilný klient pre Android 6+

IBM Verse (pre systém Android6) je mobilný poštový klient na čítanie a odosielanie pošty, správu kontaktov kalendára, poznámok a udalostí.

IBM Verse si môžete stiahnuť zdarma na Google Play Store


Konfigurácia pre poštový server na TUKE


1. Spustite aplikáciu IBM Verse a potvrďte licenčné podmienky


2. Zvoľte možnosť My company's server


3. Zadajte:
  • názov servera: mobile.tuke.sk
  • login: Váš jedinečný login
  • heslo: Vaše heslo do pošty


4. Zvoľte položky, ktoré sa majú synchronizovať a kliknite na Finish


5. IBM Verse začne synchronizovať dáta


Synchronizovaný poštový klient IBM Verse


IBM Verse počas inštalácie vytvorí ikonu na pracovnej ploche mobilného zariadenia