Webmail IBM iNotes

Thunderbird - mozilla-europe.org
Thunderbird - mozilla.sk
 1. vytvoríme si poštový účet: 2. zadáme meno, priezvisko a e-mailovú adresu: 3. odporúčame nastaviť typ pripojenia IMAP,
  nastavíme server prichádzajúcej pošty posta.tuke.sk
  a server odchádzajúcej pošty smtp.tuke.sk: 4. zadáme prihlasovacie meno pre prichádzajúcu aj odchádzajúcu poštu: 5. názov účtu je ľubovoľný: 6. skontrolujeme zadané údaje: 7. potvrdením zadaných údajov máme ukončené
  základné nastavenie nášho poštového účtu

  pre správnu funkčnosť však potrebujeme doladiť nastavenia,
  takže si v menu zvolíme Nástroje - Nastavenie účtov: 8. v nastavení servera zaškrtneme voľbu Použiť bezpečné spojenie (SSL), číslo portu 143 sa zmení na 993: 9. odporúčame zrušiť písanie správ vo formáte HTML: 10. upravíme si nastavenie SMTP servera (pre odosielanú poštu): 11. v nastavení servera zaškrtneme voľbu Použiť bezpečné spojenie (SSL), číslo portu 25 sa zmení na 465:a to je všetko, teraz môžeme poštu Prijať alebo Odoslať

Peter Mann