Sieťové TCP/IP nastavenia

Nastavenie PROXY servera:

Manuálne nastavenie: proxy.tuke.sk, port 3128
Automatické nastavenie: proxy.tuke.sk/pac