Softvér licencovaný pre TUKE

TU v Košiciach zakúpila licencie vybraných softvérov pre použitie vo výučbe a výskume v rámci celej univerzity a zároveň je zapojená v niekoľkých licenčných programoch rôznych firiem.

Tieto softvéry a softvérové licencie sú centrálne spravované na ÚVT:

  • Adobe CLP - licenčný program, ktorý umožnuje nákup licencií pre Adobe produkty za akademické ceny,
  • Ansys – softvér pre simulačné technológie v oblasti mechaniky, elektromagnetizmu, tepla, prúdenia, akustiky,
  • ASPI - právnický softvér,
  • Autodesk - licenčný program, ktorý umožnuje používať softvér a služby pre 3D navrhovanie, projektovanie a simulácie,
  • ESET - licenčný program firmy ESET, ktorý umožnuje využívať licencie antivírusového softvéru NOD32 a SmartSecurity,
  • Matlab - poskytuje možnosť pracovať v integrovanom prostredí pre vedeckotechnické výpočty, modelovanie, simulácie, analýzy údajov, paralelné výpočty, rôzne merania a spracovania signálov, návrhy riadiacich a komunikačných systémov v rôznych oblastiach výskumu a výučby,
  • Microsoft Academic Select Plus - licenčný program, ktorý umožnuje nákup licencií pre Microsoft produkty za akademické ceny,
  • Microsoft Campus Agreement – licenčný program firmy Microsoft, ktorý umožnuje využívať licencie pre upgrade OS pracovných staníc, licencie pre MS Office, CAL licencie.

Kontaktnou osobou je Ing. Miroslava Papcunová z ÚVT.

Požiadavky, týkajúce sa licenčných softvérov na TUKE, posielajte na HelpDesk front na adrese swlic@helpdesk.tuke.sk.

Na tejto adrese môžete získať aj ďalšie informácie ohľadom používania a získania týchto softvérov a licencií.