ANSYS

TUKE má zakúpené licencie pre softvér Ansys pre simulačné technológie v oblasti mechaniky, elektromagnetizmu, tepla, prúdenia a akustiky.

Licencie sú sieťové a vyžadujú pripojenie klientskeho počítača k sieti a k licenčnému serveru.

Licenčný server overuje klientov pri každom spustení programu, preto musia byť počítače pripojené v rámci počítačovej siete TUNET, prípadne sa z internetu musia pripájať do siete TUNETu cez službu VPN TUKE.

V prípade záujmu o Ansys je potrebné poslať email na HelpDesk front na adresu swlic@helpdesk.tuke.sk.

Následne obdržíte tlačivo Žiadosť o poskytnutie licenčných údajov. Vypísané, podpísané a naskenované tlačivo pošlete emailom späť alebo doručíte osobne alebo internou poštou na ÚVT. Kontaktnou osobou je Ing. Miroslava Papcunová.

Administrátor obratom pošle email obsahujúci linku na server, odkiaľ bude možné stiahnuť obraz inštalačného DVD vo formáte .iso a zároveň aj licenčné údaje, potrebné pri inštalácii.