AUTODESK

TU v Košiciach zakúpila licencie programov firmy Autodesk pre použitie vo výučbe a výskume. Softvéry môžu byť nainštalované na pracovných a učebňových počítačoch, počet naraz spustených klientov je daný počtom našich licencií, ktorých TU v Košiciach zakúpila 125.

Pre Autodesk softvéry je vytvorený licenčný server (ls1.tuke.sk), ktorý overuje klientov pri každom spustení programu, preto musia byť počítače pripojené v rámci počítačovej siete TUNET, prípadne sa z internetu musia pripájat do siete TUNETu cez službu VPN TUKE.

Zoznam softvérov dostupných na požiadanie:

 • AutoCAD Architecture 2015
 • AutoCAD 2015
 • AutoCAD Utility Design 2015
 • AutoCAD Map 3D 2015
 • AutoCAD Plant 3D 2015
 • AutoCAD Civil 3D 2015
 • InfraWorks 2015
 • NavisWorks Manage 2015, …
 • AutoCAD Mechanical 2015
 • Simulation Mechanical 2016
 • AutoCAD Electrical 2015
 • Autodesk Simulation CFD 2015
 • Inventor Profesional 2015
 • 3ds Max Design 2015
 • Showcase 2015
 • Mudbox 2015
 • plus dalšie softvéry v rámci programu

V prípade záujmu o používanie niektorého z uvedených softvérov alebo o ďalšie informácie, je potrebné poslať email s požiadavkou na HelpDesk front na adresu swlic@helpdesk.tuke.sk.

Po dohode obdržíte tlačivo Žiadosť o poskytnutie licenčných údajov. Vypísané, podpísané a naskenované tlačivo pošlete emailom späť alebo doručíte internou poštou na ÚVT. Kontaktnou osobou je Ing. Miroslava Papcunová.

Administrátor obratom pošle email obsahujúci linku na server, odkiaľ si bude možné stiahnuť inštalačný súbor požadovaného softvéru a zároveň aj licenčné údaje, potrebné pri inštalácii.

Návod na inštaláciu