Inštalácia VPN pripojenia do počítačovej siete TUNET

Stiahnite inštalátor VPN pripojenia.

Spustite inštalátor a kliknite na YES

Kliknite na Continue Anyway

Kliknite na Close

Po poslednom kroku je VPN klient nainštalovaný na Váš počítač. Spustite OpenVPN GUI z pracovnej plochy

V ľavom spodnom rohu pri hodinkách kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu OpenVPN GUI

Voľba VPN pripojenia. V prípade dostupnosti viacerých konfigurácií sa zobrazí každá ako nové menu. Pre rýchlejšie VPN pripojenie zvoľte možnosť vpn.tuke.sk a kliknite na Connect. V prípade ak toto pripojenie nefunguje (napr. môže to byť v dôsledku blokovania na verejných voľne dostupných WiFi sieťach), zvoľte možnosť vpn.tuke.sk-TCP

V novom okne zadajte svoje prihlasovacie údaje: Username = Váš jedinečný TUKE login (ab123xy) Password = Prislúchajúce heslo

Proces pripájania ...

V prípade úspešného nadviazania VPN spojenia sa ikona OpenVPN GUI v ľavom dolnom rohu rozsvieti na zeleno a zobrazí sa správa o Vašej VPN IP adrese

Otestovať funkčnosť pripojenia je možné kliknutím na Štart menu a položku Run:

Do časti „Open:“ napíšte „cmd“

V novom okne príkazového riadka napíšte „tracert www.tuke.sk“. Výstup príkazu by mal byt podobný nasledujúcemu obrázku. Server www.tuke.sk by mal byt vzdialený len na tzv. 1 hop.

Otestovať funkčnosť nadviazaného VPN spojenia je možné aj priamo na stránke nastavenia.tuke.sk/siet, kde sa robrazí vaša aktuálna IP adresa: