Konfigurácia Check Point VPN pripojenia do počítačovej siete TUNET pre Win 8/8.1

V oboch OS funguje predinštalovaný Check Point VPN klient, ktorý potrebujete nakonfigurovať. V úvodnej obrazovke kliknite myšou do pravého horného alebo dolného rohu a po zobrazení tzv. Charm Bar kliknite na Nastavenie.

A vyberte možnosť Sieť...

a prejdite na Pripojenia. Po zobrazení sieťových pripojení kliknite myšou na Pridanie VPN pripojenia.

Do políčka Poskytovateľ siete VPN vyberte po rozkliknutí možnosť Check Point VPN, Názov pripojenia napr. CHP-VPN a Názov alebo adresa servera remote.tuke.sk. Kliknite myšou na tlačítko Uložiť.

Po uložení nastavenia sa vo VPN zobrazí pripojenie remote.tuke.sk.

Kliknite na remote.tuke.sk a vyplňte Vaše prihlasovacie údaje: Meno používateľa = Váš jedinečný TUKE login (ab123xy) a Heslo= Vaše heslo.

Po úspešnom overení Vašich prihlasovacích údajov sa zobrazí informácia o pripojení.

Otestovať funkčnosť VPN pripojenia môžete na stránke na stránke https://nastavenia.tuke.sk/siet/, kde sa zobrazí vaša aktuálna IP adresa: