Inštalácia a konfigurácia Check Point VPN pripojenia do počítačovej siete TUNET pre Win 7/Vista/XP

Stiahnite si inštalátor Check Point VPN pripojenia.

Spustite inštalátor a kliknite na Spustiť

Kliknite na Next

Potvrdte softvérovú licenciu a kiknite na Next

Kliknite Install k ďalšej inštalácii

Prebieha inštalačný proces...

Potvrďte koniec inštalačného procesu kliknutím na Finish

K dokončeniu inštalácie Check Point VPN klienta je potrebný reštart počítača

Po reštarte počítača sa objaví vpravo dole v paneli úloh ikona Check Point VPN klienta – žltý visiaci zámok.

Kliknutím na ikonu Check Point VPN klienta sa zobrazia možnosti pripojenia. Použite možnosť Connect s predvoleným nastavením na pripojenie Site: remote.tuke.sk

Vyplňte prihlasovacie údaje: Username = Váš jedinečný TUKE login (ab123xy) Password = Prislúchajúce heslo a kliknite na Connect

Po úspešnom overení identity ste pripojený cez Check Point VPN šifrovaný tunel do univerzitnej siete a máte pridelenú IP adresu z rozsahu 147.232.110.x.

Otestovať funkčnosť nadviazaného Check Point VPN spojenia je možné na stránke nastavenia.tuke.sk/siet, kde sa zobrazí vaša aktuálna IP adresa: