Vzdialený prístup na TUKE pomocou Check Point VPN

Stiahnite si pomocou iTunes Check Point aplikáciu Capsule Connect, ktorá Vám umožní bezpečný prístup cez VPN tunel do siete TUKE pomocou iPhone, resp. iPad zariadení.

Po spustení kliknite na Manual Connection.

Zobrazí sa záložka Your Network. Tu zadajte Server name a Display name: remote.tuke.sk a stlačte Create.

Potvrďte dôveryhodnosť kliknutím na Trust

Vyberte Username and Password.

Zobrazí sa zoznam nakonfigurovaných pripojení; kliknite na VPN pripojenie - remote.tuke.sk.

Po prvom spustení sa zobrazí výzva Enable VPN; kliknite Yes

a prihlásite sa do VPN, kde sa autentifikujte svojím jedinečným TUKE loginom v tvare ab123xy a príslušným heslom. Kliknite na Connect.

Zobrazí sa obrazovka Connected s odpočítavaním času pripojenia.

Potiahnutím obrazovky doľava sa zobrazia detaily o pripojení: