Konfigurácia Check Point VPN pripojenia do počítačovej siete TUNET pre Win 10

Pre OS WIN 10 potrebujete stiahnut VPN klienta s názvom Check Point capsule VPN. Ak nemáte konto v Microsofte musíte si ho najprv vytvoriť, aby ste si mohli stiahnuť túto aplikáciu.

V prípade inštalácie na PC si stiahnite Capsulu na PC.

Po nainštalovaní sa objaví v Štart Menu aplikácia Check Point Capsule VPN.

Po spustení Check Point Capsule VPN sa objaví upozornenie, aby ste prešli na sieťové nastavenia a nakonfigurovali VPN pripojenie.

Kliknite na VPN pripojenie a dostanete možnosť Pridanie VPN pripojenia.

Tu vyplňte nasledujúce údaje a kliknite na Uložiť.

Následne sa zobrazí novo vytvorené VPN pripojenie remote.tuke.sk. Kliknite na Pripojiť.

Tu ešte zvoľte autentifikačnú metódu Username and Password...

A kliknite na Pripojiť.
Objaví sa prihlasovacie okno, kde zadáte svoje prihlasovacie údaje z CAS-u TUKE (jedinečný login a heslo).

Po overení sa objaví správa o pripojení.

V príkazovom riadku si viete overiť IP adresu VPN pripojenia pod názvom remote.tuke.sk.