Vzdialený prístup na TUKE pomocou Check Point VPN

Ďalší bezpečný spôsob pripojenia do siete TUNET z Internetu je Check Point VPN pripojenie. VPN je súčasťou riešenia Check Point Security Gateway. V operačných systémoch Windows (WIN 8/WIN8.1) je Check Point VPN klient predinštalovaný a stačí ho iba správne nastaviť, vo Windows (Win7/Vista/XP) je potrebné stiahnuť inštalačný balík. Pre pripojenie z Vašich Android zariadení môžete použiť Check Point aplikáciu Capsule VPN.

Služba Check Point VPN je určená pre zamestnancov, interných doktorantov a študentov TUKE. Návody na inštaláciu a konfiguráciu Check Point VPN klienta nájdete na tejto stránke v položke NAVIGÁCIA.

Inštalačný balík pre Check Point VPN klienta pre Windows (Win7/Vista/XP) si stiahnite z adresy: https://nastavenia.tuke.sk/vpn2/softver

Po inštalácii príslušného balíka a po autentifikácii voči Centrálnemu autentifikačnému systému CAS môžete využívať služby pracovných staníc TUNET siete.