Ukončenie meetingu

Host môže meeting ukončiť kliknutím na Leave Meeting v záložke Quick Start:

Má na výber

  • Leave Meeting – meeting pokračuje ďalej bez neho
  • End Meeting – meeting je ukončený

Pri ukončení alebo opustení meetingu sa systém opýta, či majú byť uložené súbory z meetingu, prípadne, či má byť participantom zaslaná informácia o dostupnosti nahrávky: