TUNET-guest

Nezabezpečená sieť bez overovania identity používateľov.

Povolené protokoly:
  • POP3 (110) a POP3s (995)
  • IMAP (220) a IMAPs (993)
  • SMTPS, SMTP-TLS (587)
  • FTP (21)
  • ICQ (5190)
  • MSN (1863)
Po oboznámení a voľbe pokračovať:
  • HTTP (80)
  • HTTPS (443)

eduroam

Zabezpečená sieť s overovaním identity používateľov (WPA2-Enterpsie)

Bez obmedzenia protokolov
  • registrovaní používatelia Technickej univerzity v Košiciach (zamestnanci, študenti),
  • registrovaní používatelia univerzít v rámci Eduroam
V sieti TUNET-guest je poskytovaný len limitovaný prístup na Internet a je určený primárne pre návštevníkov univerzity, ktorí nemajú eduroam prístupové konto. V prípade ak chcete využiť plnú funkcionalitu bezdrôtového WiFi pripojenia, odporúčame pripájať sa do WiFi siete s názvom SSID: eduroam.

Podrobnosti o sieti eduroam, ako aj návody na nastavenie nájdete na stránke https://nastavenia.tuke.sk/wifi.
Ústav Výpočtovej Techniky 2010