Nastavenie hesla pre WiFi prístup

Používateľ si môže heslo nastaviť na https://identity.tuke.sk/ po prihlásení svojimi jedinečnými údajmi v sekcii View and Edit Profile resp. Zobraziť a upraviť profil, položka WiFi heslo.

WiFi heslo nie je a nemá byť zhodné s prihlasovacím heslom k jedinečnému kontu používateľa a musí obsahovať aspoň 8 znakov.


WiFi heslo je uložené v nešifrovanej podobe. Preto tu nepoužívajte svoje obľúbené heslo, ktoré používate v inom systéme.