Dočasné WIFI konto pre externých hostí na TUKE

Overenie identity používateľa

 
Prihlasovacie meno je v tvare xy123ab. Je to váš nový jedinečný login.
Informácie o tomto logine a spôsobe jeho zistenia nájdete na stránke: https://nastavenia.tuke.sk/cas/pokyny.

Údaje o návštevníkovi, pre ktorého chcete vytvoriť dočasný WiFi prístup

  • Návštevníci sa prihlasujú do WiFi siete s názvom SSID: eduroam
  • Pri vytvorení prístupu pre návštevníka preberáte zodpovednosť za jeho aktivity počas jeho činnosti v rámci WiFi siete na TUKE.
  • Po vypršaní platnosti účtu je potrebné vytvoviť nový dočasný účet.
 
(prípadne iné relevantné údaje)


Ak potrebujete naraz vytvorit väčší počet WiFi prístupov pre návstevníkov, dostavte sa na Dispečing ÚVT, B.Němcovej 3.

Správa IS CAS