Microsoft licenčné programy

TUKE má prostredníctvom Ministerstva školstva SR uzatvorené dve zmluvy na nákup programových produktov firmy Microsoft. Licencie a produkty získané cez tieto zmluvy sú určené len na výučbu a správu univerzity, nie sú určené na vykonávanie komerčnej podnikateľskej činnosti.


Microsoft Developer Network Academic Alliance - MSDN AA

Tento program umožňuje študentom jednotlivých fakúlt Technickej univerzity v Košiciach využívať softvér spoločnosti Microsoft na účely výučby a nekomerčného výskumu.

Viac informácií a prístup k MSDN AA


Campus Agreement

Táto zmluva umožňuje získať licencie pre upgrade OS, licencie pre MS Office, licencie k serverom (CAL), teda možnosť inštalovať na pracovných, učebňových počítačoch najaktuálnejšie verzie Windows , Office. Tieto licencie sú dočasné, prenajaté a platia počas trvania zmluvy, nie sú ale určené pre osobné počítače študentov. Po jej ukončení sa musia licencie zakúpiť alebo softvéry odinštalovať.

Predpokladom používania licencií pre Windows je mať ku počítaču zakúpenú niektorú z verzii Windows od firmy, ktorá predáva počítače. Nedá sa týmto spôsobom legalizovať windows, ak k počítaču nie je žiadny zakúpený. Používateľ počítača je zodpovedný za legálnosť nainštalovaných softvérov.

Licencie, ktoré je možné použiť ako podkladové pre upgrade sú:

  • pre W7 Enterprise - WXP, W7 Home, W7 Pro
  • pre W8.1 Enterprise - W7 Home, W7Pro, W8

K dispozícii máme MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 v slovenskom alebo anglickom jazyku.

V prípade záujmu o niektorý z uvedených softvérov alebo o ďalšie informácie, je potrebné poslať email s požiadavkou na HelpDesk front na adresu swlic@helpdesk.tuke.sk.

Po dohode obdržíte tlačivo Žiadosť o poskytnutie licenčného čísla. Vypísané, podpísané a naskenované tlačivo pošlete emailom späť alebo doručíte internou poštou na ÚVT. Kontaktnou osobou je Ing. Miroslava Papcunová.

Administrátor obratom pošle email obsahujúci linku na server, odkiaľ bude možné stiahnuť obraz inštalačného DVD vo formáte .iso a zároveň aj licenčné údaje, potrebné pri inštalácii.

Zamestnanci môžu používať produkty licencované ich pracoviskom prostredníctvom tohto licenčného programu aj na svoje domáce počítače, samozrejme len pre účely spojené s prácou a po dobu platnosti zmluvy. Pre operačné systémy platí podmienka existencie legálne kúpenej verzie Windows.


Academic Select Plus

Tento program umožňuje nákup licencií pre Microsoft produkty za akademické ceny. Licencie sú trvalé. Nakupujú sa prostredníctvom firmy Exe,spol. s r.o., ktorá je LAR partnerom Microsoftu.

Príklad softvérov, pre ktoré je možné zakúpiť licencie:

  • Upgrade Windows 7 s SP1, W8.1
  • Windows Server 2012 R2
  • SQL Server 2012
  • Visual Studio 2013
  • a ďalšie

Ceny jednotlivých produktov a ďalšie informácie ohľadom nákupu licencií získate zaslaním emailu na HelpDesk front na adresu swlic@helpdesk.tuke.sk. Objednávku a úhradu licencií si zabezpečuje každé pracovisko v koordinácii s ÚVT. Kontaktnou osobou je Ing. Miroslava Papcunová.