Úvod

Táto stránka je venovaná základným nastaveniam programového vybavenia na klientských staniciach (PC) a ďalším informáciám, ktoré súvisia s týmito nastaveniami. Je určená pre zamestnancov a študentov TUKE a týka sa služieb, ktoré sú poskytované ÚVT TU.

CAS - Centrálny autentifikačný systém

Sieťové TCP/IP nastavenia

Mail na TUKE

WiFi

Softvér licencovaný pre TUKE

Antivírusový SW

Helpdesk

VPN

MSDN/Azure Dev Tools for Teaching

IP Telefónia

Návody

Formuláre

WebEx