Vzdialený prístup na TUKE

Na prístup z internetu k vnútorným informačným zdrojom siete TUNET, pre ktoré nie je povolený verejný prístup cez firewall, bola pre zamestnancov a študentov vytvorená služba VPN (Virtual Private Network – virtuálna privátna sieť).

V súčasnosti sú na TUKE v prevádzke dve riešenia VPN. Check Point VPN (nové riešenie) a openVPN (staršie riešenie). Obidve riešenia sú funkčne rovnocenné.

Check Point VPN môže používať každý používateľ, ktorý má platný jedinečný login. Táto služba je dostupná pre všetkých zamestnancov a študentov. Novým používateľom VPN sa odporúča používať toto riešenie.

Popis a inštalácia klientskeho softvéru je na adrese https://nastavenia.tuke.sk/vpn2/uvod2.

Riešenie openVPN je open source riešenie, ktoré bolo používané pred nasadením komerčného riešenia od firmy Check Point. Toto riešenie je aj naďalej funkčné a môžu ho používať zamestnanci a študenti.

Popis a inštalácia klientskeho softvéru je na adrese https://nastavenia.tuke.sk/vpn/softver.

Pre externé dodávateľské firmy platí špecifický režim. Prístup sa vytvára na základe žiadosti zamestnanca TUKE zodpovedného za styk s externou firmou na obdobie trvania zmluvného vzťahu.

Obmedzenia týkajúce sa VPN: VPN neumožňuje pripojenie do vonkajších sieti cez sieť TUNET. VPN je určené na prístup k vnútorným zdrojom siete TUNET.

Akékoľvek svoje požiadavky týkajúce sa VPN posielajte na adresu vpn@helpdesk.tuke.sk.