Wifi siete na TUKE

Na TUKE sú v trvalej prevádzke dve WiFi siete s týmito oznamovanými identifikátormi SSID:

WiFi sieť eduroam na TUKE

Eduroam je medzinárodný projekt a zároveň aj služba, prostredníctvom ktorej používatelia zo zúčastnených organizácií vzájomne získavajú prístup k Internetu v hostiteľskej organizácii zapojenej do projektu využívajúc svoje domáce prístupové údaje pre autentifikáciu. Administratívna réžia prístupu k sieti je týmto významne zredukovaná a zároveň je podporovaná mobilita používateľov.

Ďalšie informácie o projekte eduroam a súvisiacich aktivitách sú uvedené na stránke www.eduroam.org. Projekt eduroam je implementovaný v Európe, Kanade, Austrálii, USA a v Japonsku.

SANET poskytuje svojím členom základnú infraštruktúru pre využitie služby eduroam. Na Slovensku je projekt implementovaný v týchto organizáciách:

Klikatelná interaktívna mapa dostupnosti siete eduroam:

iPhone aplikácia pre lokalizáciu dostupnosti siete eduroam.
Android verzia aplikácie aj s podporou TAGovania.

Pripojenie do bezdrôtovej siete eduroam pre TUKE používateľov

Pre použitie služby je potrebná WiFi karta (modul) (802.11a/b/g/n/ac) vo vašom zariadení a musíte byť v dosahu WiFi pripojenia. Služba musí byť nakonfigurovaná v operačnom systéme. Pripojenie bolo otestované pre OS:

 • Windows XP/Vista/7/8/8.1
 • Linux distribúcie (wpa_supplicant)
 • Android
 • iOS (iPhone, iPad)
Aplikácia pre automatické nastavenie WiFi klienta pre OS Windows, MAC OS, iOS, Linux
Návody na pripojenie nájdete tu.
 • Sieť eduroam používa zabezpečenie WPA2-Enterprise s AES šifrovaním a štandard 802.1x s PEAP-MSCHAPv2 overovaním identity pre prihlásenie a je šírená pod SSID eduroam.
 • Hosťujúci používatelia z iných univerzít na TUKE musia mať vytvorený aktívny eduroam účet vo svojich materských organizáciach.
 • Študenti a zamestnanci TUKE môžu získať svoje prístupové údaje na stránke

Informácie o prihlasovaní sa do bezdrôtovej siete eduroam na TUKE

Používatelia z TUKE sa prihlasujú do siete eduroam svojim jedinečným loginom, ktorý je vo formáte xy123ab@tuke.sk (spolu s doplneným sufixom @tuke.sk).
Používatelia z iných organizácií zúčastnených na projekte eduroam, pri prihlasovaní sa do eduroam, uvádzajú sufix svojej organizácie, teda sa prihlasujú, napr. login_eduroam_upjs@upjs.sk.

Konfigurácia WiFi klientov pre bezdrôtovú sieť eduroam

Pre zjednodušenie konfigurácie WiFi klientov v prostredí OS Windows Vista / Windows 7 , 8 , 10 , Linux, Mac, iPhone bola vytvorená aplikácia pre automatické nastavenie sieťových overovacích parametrov, ktorú si môžete stiahnuť tu. Po spustení aplikácie na OS Windows XP, sa iba pridá do systému digitálny certifikát a naštartujú sa WiFi služby. Nastavenie profilu je potrebné ale vykonať ručne podľa postupov na https://nastavenia.tuke.sk/wifi/prirucka-pouzivatela/
Používateľ následne po vyzvaní zadá svoje prihlasovacie údaje, v tvare xy123ab@tuke.sk kde xy123ab je jeho jedinečný login a WiFi heslo, ktoré si predtým nastavil na stránke https://identity.tuke.sk/ v záložke "View and Edit Profile"..


Bezdrôtová sieť TUNET-guest

Používateľ pri pripojení sa do siete TUNET-guest je upozornený na fakt, že sa pripája do nezabezpečenej siete, ktorá ma povolené len tieto protokoly:
 • POP3 (110) a POP3s (995)
 • IMAP (143) a IMAPs (993)
 • SMTPS (465), SMTP-TLS (587)
 • FTP (21)
 • MSN (1863)
 • HTTP (80)
 • HTTPS (443)
a odporúča sa mu použitie siete eduroam. Text tohto oznamu sa nachádza na stránke https://nastavenia.tuke.sk/wifi-guest/login.html

Kde sa môžete pripojiť:

V súčasnosti je na TUKE uvádzaná do prevádzky nová infraštruktúra WiFi, ktorá bude pracovať s normami 802.11a/b/g/n. Rozmiestnenie prístupových bodov:

 • BN1/prizemie/telocvicna
 • BN32/1p
 • BN32/1p/chodba
 • BN32/2p
 • BN32/2p/dekanat
 • BN32/3p
 • BN32/4p
 • BN32/5p
 • BN32/6p
 • BN32/7p
 • BN32/prizemie
 • BN5/2p/ZP1
 • BN5/2p/ZP2
 • BN5/prizemie/ZP5
 • BN5/ZP/zp3
 • BN5/ZP/zp4
 • BP/1p
 • BP/1p/kridlo-L
 • BP/prizemie
 • BP/prizemie/j-s
 • BP/prizemie/vstupnahala
 • FU/prizemie/telocvicna  
 • KEMT/vst.hala
 • KERP/poschodie/j-s
 • KERP/poschodie/s-j
 • KIC1
 • KIC10
 • KIC11
 • KIC12
 • KIC13
 • KIC14
 • KIC15
 • KIC16
 • KIC17
 • KIC18
 • KIC2
 • KIC3
 • KIC4
 • KIC5
 • KIC6
 • KIC7
 • KIC8
 • KIC9
 • KIR/1p/chodba
 • KIR/2p/chodba
 • KMaZ/1p/mc57
 • KMaZ/prizemie/vchod
 • KNoM/prizemie/m.c.17
 • KNoM/prizemie/vchod
 • LET9/1p/rektorat/zasadacka
 • Let9/2p/chodba_dekanat_FEI
 • LET9/5p/KKUI/chodba
 • LET9/5p/m.c525
 • LET9/AulaMaxima/podium
 • LET9/AulaMaxima/prizemie
 • LET9/B-blok/P24
 • LET9/B-blok/P25
 • LET9/B-blok/P27
 • LET9/suteren/telepres
 • LET9/UCITT
 • LET9/UCITT/chodba
 • LET9/UCITT/zasadacka
 • Letna9/1p/138
 • Letna9/2p/230
 • Letna9/2p/P20
 • Letna9/3p/337
 • Letna9/3p/359
 • Letna9/4p/435
 • Letna9/4p/P21
 • Letna9/5p/525
 • Letna9/5p/531
 • Letna9/5p/A512-CNL
 • Letna9/5p/B521-CNL
 • Letna9/prizemie/Elfa
 • Letna9/prizemie/P26
 • LF/?
 • LF/budova15/prizemie
 • LF/budova16/KA/prizemie
 • LF/budova16/KLI/prizemie
 • LF/budova19/1p
 • LF/budova19/prizemie
 • LF/budova25/1p
 • LF/budova25/prizemie
 • LF/budova_c.14/prizemie
 • LF/dekanat/1p
 • LF/dekanat/prizemie
 • Masiarska/prizemie
 • PK11/KNoM/prizemie
 • PK15/KGaM/vstup.hala
 • PK2/Fyzika/1p/vlavo
 • PK2/Fyzika/1p/vpravo
 • PK2/Fyzika/prizemie/vpravo
 • PK2/KTE/zasadacka
 • PK3/IMaKK_HF/1p/schody
 • PK3/KTEE_FEI/2p/schody
 • PK4/AulaFyziky/vratnica
 • PK6/PC-FEI/1p/chodba
 • PK6/PC-FEI/prizemie
 • PK6/PC-FEI/suteren
 • PK7/Poslucharen-L4
 • Presov/Bayerova1/1p  
 • Presov/Bayerova1/3p
 • Presov/Bayerova1/3p-x
 • Presov/Sturova31/2p-vlavo
 • Presov/Sturova31/2p-vpravo
 • Presov/Sturova31/aula
 • Presov/Sturova31/aula-2.AP
 • Presov/Sturova31/aula-prizemie
 • Presov/Sturova31/KPS
 • Presov/Sturova31/prizemie-hl.pav
 • UVT/2p/m.c.208
 • UVT/3p/AP30  
 • UVT/3p/mc315
 • UVT/4p/m.c.408
 • UVT/5p/m.c.514
 • UVT/prizemie/fberg-ucebne
 • UVT/prizemie/hala
 • UVT/prizemie/vstup.hala
 • VYS4/1p/A-blok
 • VYS4/1p/B-blok
 • VYS4/2p/B-blok/chodba
 • VYS4/2p/C-blok/chodba
 • VYS4/3p/A-blok
 • VYS4/3p/B-blok
 • VYS4/4p/C-blok/uceb43
 • VYS4/4p/rohB-C
 • VYS4/OHS/chodba
 • VYS4/prizemie/A-blok
 • VYS4/prizemie/B-blok
 • Vys4/telocvicna
 • Watsonova4/1p/chodba
 • Watsonova4/1.p./vychod
 • Watsonova4/1.p./zapad
 • Watsonova4/2p/vstup
 • Watsonova4/2.p./vychod
 • Watsonova4/2.p./zapad
 • Watsonova4/prizemie
 • Watsonova4/prizemie/vychod
 • Watsonova4/prizemie/zapad
 • Watsonova4/telocvicna/kabinet

Kontaktné informácie:

Centrálna správa
 • ÚVT TU
 • wifi@helpdesk.tuke.sk
 • dispecing@helpdesk.tuke.sk
 • Dispečing ÚVT, tel.: 055 / 602 51 33

Zásady používania siete

Aj pre používanie WiFi sietí na TUKE platí Prevádzkový poriadok PvP/TUKE/PSIS/09 Počítačovej siete TUNET a informačného systému TUKE a tiež Všeobecné pravidlá používania siete SANET